ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
EN.jpg

Σήμερα η Βιβλιοθήκη διαθέτει πάνω από 100.000 τόμους, συμπεριλαμβανομένων των τόμων της Κινητής Μονάδας. Η καταγραφή, ταξινόμηση και καταλογράφηση τους ξεκίνησε ουσιαστικά το 1986 και έκτοτε συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό. Η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με το διεθνώς αποδεκτό σύστημα DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION (21η έκδ.).

Οι δέκα κύριες κατηγορίες ταξινόμησης είναι:

000-099 Γενικά

100-199 Φιλοσοφία και συναφείς κλάδοι

200-299 Θρησκεία

300-399 Κοινωνικές επιστήμες

400-499 Γλώσσα

500-599 Θετικές επιστήμες

600-699 Εφαρμοσμένες επιστήμες (Τεχνολογία)

700-799 Καλές Τέχνες

800-899 Λογοτεχνία

900-999 Γεωγραφία-Ιστορία

Η καταλογράφηση γίνεται σύμφωνα με τους Αγγλοαμερικανικούς Κανόνες Καταλογράφησης (ΑΑCR) της ALA (AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION), ενώ η λημματογράφηση είναι ένας συγκερασμός του SEARS LEAST OF SUBJECT HEADINGS και του Θεματικού Καταλόγου της Εθνικής Βιβλιοθήκης (εκδ. 1992).

Η αγορά των βιβλίων γίνεται κάθε χρόνο και ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης είναι συνεχής και ικανοποιητικός. Η επιλογή των προς αγορά βιβλίων γίνεται από το υπαλληλικό προσωπικό, έχοντας βασικό κριτήριο τις ανάγκες των αναγνωστών και τις ελλείψεις της Βιβλιοθήκης, ενώ ενημερώνονται από την τρέχουσα Βιβλιογραφία, τον περιοδικό τύπο, τους καταλόγους των εκδοτικών οίκων κ.λ.π.

Εκτός όμως του βιβλιακού υλικού, η βιβλιοθήκη διαθέτει πολλούς τίτλους περιοδικών και εφημερίδων, δίσκους, διαφάνειες, βιντεοταινίες κ.λ.π. Το υλικό, γενικά, που διαθέτει ως Λαϊκή Βιβλιοθήκη είναι ποικίλου περιεχομένου, και γίνεται συνεχής προσπάθεια να καλύπτει όλους τους τομείς της ανθρώπινης γνώσης.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License