Test1


Στο έντυπο "Τα κείμενα του τρίτου ορόφου" είναι συγκεντρωμένα κάποια από τα μικρά κείμενα που αποτέλεσαν καρπό της διετούς συνύπαρξης των μελών του εργαστηρίου γραφής, το οποίο λειτούργησε στον τρίτο όροφο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς, το 2015-2016. Τα κείμενα, άλλα γραμμένα επί τόπου σε περιορισμένο χρόνο και άλλα σε διάστημα ενός μηνός, γεννήθηκαν με ποικίλες, κοινές αφορμές, παρουσιάστηκαν και προσεγγίστηκαν ακροθιγώς στις συνεδρίες της ομάδας.

Στόχος του εγχειρήματος ήταν η ενεργητική ενασχόληση με το είδος που προσφέρει συμπυκνωμένη εμπειρία και έμμεση, κυρίως, γνώση σχετικά με τις άπειρες προϋποθέσεις και τους αμέτρητους τρόπους που χαρακτηρίζουν τη λεγόμενη “μικρή φόρμα”. Η έμπρακτη συνειδητοποίηση των ποικίλων δρόμων που μπορούν να χαραχτούν από μία κοινή αφορμή θα λειτούργησε ως ένα βαθμό και διδακτικά, δεδομένου ότι η διδασκαλία με τη στενή έννοια του όρου ενός τόσο πολύπλοκου, πολυδιάστατου αντικειμένου δε δείχνει να είναι εφικτή. Η αντιπαραβολή ωστόσο, χωρίς να αξιολογεί, συντελεί κατά κάποιον τρόπο στην αποτίμηση της καθεμιάς εκδοχής ξεχωριστά, κυρίως όμως εμπλουτίζει την ατομική εμπειρία συμβάλλοντας στην ανεκτικότητα και στην αυτογνωσία, πράγμα που είναι σύμφυτο με κάθε γνήσια πολιτισμική ενασχόληση.

Γράφοντας κανείς μαζί με άλλους, εκών άκων εκθέτει και εκτίθεται, πράγμα που δίνει σε αυτού του τύπου τα εγχειρήματα συν τοις άλλοις και διαστάσεις σχεδόν ψυχαναλυτικές. Στη συγκεκριμένη ομάδα έγινε προσπάθεια να γίνουν αγαπητικά αποδεκτές οι ποικίλες ιδιαιτερότητες που παρατηρήθηκαν –πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά;- στους πολλούς και διαφορετικούς τρόπους των συμμετεχόντων. Η ιδιαιτερότητα, λοιπόν, και όχι η όποια “ποιότητα”, έγινε κυρίως αντικείμενο άξιο προσέγγισης και πολύ λιγότερο κριτικής.

Ο φιλόξενος τρίτος όροφος της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς, δημόσιος χώρος που ανήκει και διατίθεται στους πολίτες για δημιουργία και έκφραση, αποκτά λόγο ύπαρξης μόνο στο βαθμό που νοηματοδοτείται από τους ίδιους τους πολίτες μέσα από δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν. Σε μια εποχή που αποθεώνει το ιδιωτικό, η υπεράσπιση του βαλλόμενου δημόσιου χώρου προβάλλει ως επείγουσα αναγκαιότητα. Η παρούσα έκδοση εκφράζει σε αυτό το πλαίσιο την ανάγκη να κοινοποιηθεί στην πόλη μια δράση που εκδηλώθηκε στο κέντρο της και με αυτή την έννοια την αφορά.

Η ενασχόληση με τη γραφή σε εποχή κρίσης πιθανότατα δεν θα αλλάξει τον κόσμο. Φιλοδοξεί, όμως, να αλλάξει, έστω και λίγο, τον εαυτό μας και τον κόσμο μας.

κπ


Ηλεκτρονική επεξεργασία: Δαμιανός Μωραΐτης

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License