Χορηγοί

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
small.jpg

Οι παρακάτω φορείς, ΜΜΕ, επιχειρήσεις και ιδιώτες έχουν κατά καιρούς ενισχύσει αποτελεσματικά τη Βιβλιοθήκη στην υλοποίηση του έργου της:

  • Σύλλογος ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ: Μαθήματα Νέων Τεχνολογιών, Καλοκαιρινή εκστρατεία 2012 & 2013, Συδρομές σε online υπηρεσίες, Τεχνολογικός εξοπλισμός αίθουσας εκδηλώσεων, Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, Πολυποίκιλη και οικονομική υποστήριξη κλπ.
  • Future Library: Καλοκαιρινή εκστρατεία 2012 & 2013, Δίκτυο πρωτοπόρων Υπαλλήλων 2012, Επιμόρφωση υπαλλήλων, Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη, PressDisplay, MEDIA Lab
  • Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: χρηματοδότηση όλων των δράσεων μέσω του Future Library, και Δωρεές βιβλιακού υλικού, τεχνολογικού εξοπλισμύ, αναλωσόμων
  • ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΜΠΟΤΗΣ: φωτοτυπίες
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License