Προσωπικό

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Λεωνίδας Διαμαντής, Διευθυντής - ΠΕ-Βιβλιοθηκονόμων

Υπεύθυνος του έργου "Δημιουργία Κέντρων Πληροφόρησης" στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας του Γ' ΚΠΣ - Υπεύθυνος του έργου ΕΠΕΑΕΚ (από τον Ιούνιο του 1999 μέχρι 17/1/2002) - Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθήνας, τηλ. 22610.89977

Κατερίνα Κεράστα, ΠΕ-Βιβλιοθηκονόμων

Υπεύθυνη για το Media Lab, τη μηχανοργάνωση και τη διαδικτυακή παρουσία της Βιβλιοθήκης… περισσότερα>>
Απόφοιτη της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ)
τηλ. 22610.89979 - Email: moc.liamg|rekkia#moc.liamg|rekkia

Μήτσα Νικολάου, ΔΕ-Διοικητικού

Υπεύθυνη του Τμήματος Ταξινόμησης & Καταλογογράφησης - Απόφοιτη της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, τηλ. 22610.89976

Ιουλία Βελέντζα, ΤΕ-Βιβλιοθηκονόμων

Υπεύθυνη για την Κινητή Βιβλιοθήκη και το Τμήμα Εξυπηρέτησης και Δανεισμού - Απόφοιτη της Σχολής Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας, τηλ. 22610.89970

Ελένη Μιμίκου, ΤΕ-Βιβλιοθηκονόμων

Υπεύθυνη ταξινόμησης & καταλογράφησης - Απόφοιτη της Σχολής Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, τηλ. 22610.89975

Παναγιώτης Μαμούρης ΔΕ-Οδηγών

τηλ. 22610.89973

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Γεωργία Τσαγιάννη

Οικονομολόγος ΠΕ09
αποσπασμένη από την Β/θμια Εκπαίδευση (από 1-9-2013)

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Παπαθανασίου Αικατερίνη

09/07-09/09/2018 Φοιτήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ / Κατεύθυνση Παιδαγωγικής.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Σκραπαλιώρης Δημήτρης

Από 1/10/2016 Απόφοιτος ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας
….

και πολλοί άλλοι συμμετέχοντες σε δράσεις και εκδηλώσεις

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License