Προσωπικό

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Λεωνίδας Διαμαντής, Διευθυντής - ΠΕ-Βιβλιοθηκονόμων

Υπεύθυνος του έργου "Δημιουργία Κέντρων Πληροφόρησης" στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας του Γ' ΚΠΣ - Υπεύθυνος του έργου ΕΠΕΑΕΚ (από τον Ιούνιο του 1999 μέχρι 17/1/2002) - Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθήνας, τηλ. 22610.89977

Κατερίνα Κεράστα, ΠΕ-Βιβλιοθηκονόμων

Υπεύθυνη για το Media Lab, τη μηχανοργάνωση και τη διαδικτυακή παρουσία της Βιβλιοθήκης… περισσότερα>>
Απόφοιτη της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ)
τηλ. 22610.89979 - Email: moc.liamg|rekkia#moc.liamg|rekkia

Μήτσα Νικολάου, ΔΕ-Διοικητικού

Υπεύθυνη του Τμήματος Ταξινόμησης & Καταλογογράφησης - Απόφοιτη της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, τηλ. 22610.89976

Ιουλία Βελέντζα, ΤΕ-Βιβλιοθηκονόμων

Υπεύθυνη για την Κινητή Βιβλιοθήκη και το Τμήμα Εξυπηρέτησης και Δανεισμού - Απόφοιτη της Σχολής Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας, τηλ. 22610.89970

Ελένη Μιμίκου, ΤΕ-Βιβλιοθηκονόμων

Υπεύθυνη ταξινόμησης & καταλογράφησης - Απόφοιτη της Σχολής Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, τηλ. 22610.89975

Παναγιώτης Μαμούρης ΔΕ-Οδηγών

τηλ. 22610.89973

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Γεωργία Τσαγιάννη

Οικονομολόγος ΠΕ09
αποσπασμένη από την Β/θμια Εκπαίδευση (από 1-9-2013)

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Παπαθανασίου Αικατερίνη

09/07-09/09/2018 Φοιτήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ / Κατεύθυνση Παιδαγωγικής.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Σκραπαλιώρης Δημήτρης

Από 1/10/2016 Απόφοιτος ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας
….

και πολλοί άλλοι συμμετέχοντες σε δράσεις και εκδηλώσεις

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License