ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΥ (15/6/15)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το μάθημα είναι ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ.
Απαραίτητη προϋπόθεση η συμπλήρωση της online Δήλωσης συμμετοχής http://goo.gl/ePUU27, καθώς και η καταβολή της Ετήσιας Συνδρομής 2015 (10 €)
Υποβολή Δήλωσης συμμετοχής: ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΩΡΊΤΕΡΑ από την υλοποίηση του μαθήματος.
Χρόνος διεξαγωγής: Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015, 6-8 μμ.
Εισηγήτρια: Κατερίνα Κεράστα
Σε ποιους απευθύνεται: Αρχαρίους και σε έχοντες βασική γνώση χρήσης Η/Υ
Όριο συμμετοχών για τη λειτουργία του τμήματος: 5 το ελάχιστο και 14 το ανώτερο άτομα
Επιθυμητή η χρήση, από όσους συμμετέχοντες διαθέτουν, του προσωπικού τους laptop.
Κόστος συμμετοχής: 10 € (υπενθυμίζουμε ότι το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ συμμετοχής στα μαθήματα δεν θα ξεπερνά τα 20 €, και δε σχετίζεται με τη συνδρομή στο σύλλογο. Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες λειτουργίας του μηχανογραφικού τμήματος της Βιβλιοθήκης.)

Βεβαίωση Παρακολούθησης στο τέλος του κύκλου μαθημάτων (μετά την 1/7/15).
Πληροφορίες: τηλ. 22610.89979 ή 89970, email: moc.liamg|rekkia#moc.liamg|rekkia


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προσεχώς

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License