1) ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΥ (16/3/15)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το μάθημα είναι ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ.
Απαραίτητη προϋπόθεση η συμπλήρωση της online Δήλωσης συμμετοχής http://goo.gl/ePUU27, καθώς και η καταβολή της Ετήσιας Συνδρομής 2015 (10 €)
Υποβολή Δήλωσης συμμετοχής: ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΩΡΊΤΕΡΑ από την υλοποίηση του μαθήματος.
Χρόνος διεξαγωγής: Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015, 6-8 μμ.
Εισηγήτρια: Κατερίνα Κεράστα
Σε ποιους απευθύνεται: Αρχαρίους χρήστες Η/Υ
Όριο συμμετοχών για τη λειτουργία του τμήματος: 5 το ελάχιστο και 14 το ανώτερο άτομα
Επιθυμητή η χρήση, από όσους συμμετέχοντες διαθέτουν, του προσωπικού τους laptop.
Κόστος συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ

Βεβαίωση Παρακολούθησης στο τέλος του κύκλου μαθημάτων (μετά την 1/7/15).
Πληροφορίες: τηλ. 22610.89979 ή 89970, email: moc.liamg|rekkia#moc.liamg|rekkia


internet.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σε τέσσερις ενότητες:

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΥ: ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η/Υ (HARDWARE)

Βασικές γνώσεις

 • Υλικό μέρος (hardware)
 • Απαραίτητος εξοπλισμός +
 • Κατηγορίες συστημάτων και είδη Η/Υ
 • Βασικές πληροφορίες για τον υπολογιστή μας

Συντήρηση Υπολογιστή (Υλικό μέρος)

 • Συντήρηση Η/Υ (hardware) – Γιατί
 • Συντήρηση Η/Υ (hardware) - Καλές πρακτικές
 • Ασύρματη (Wifi) και ενσύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΥ: ΆΥΛΟ ΜΕΡΟΣ Η/Υ (SOFTWARE)

Βασικές γνώσεις

 • Είδη λογισμικού
 • Επιλογή λειτουργικού συστήματος

Συντήρηση Υπολογιστή (Άυλο μέρος)

 • Συντήρηση υπολογιστή (software) – Γιατί
 • Συντήρηση υπολογιστή (software) στην πράξη

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ …ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!

 • Επιφάνεια Εργασίας
 • Εξερεύνηση των Windows
 • Ποντίκι
 • Πληκτρολόγιο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License