2) ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) (23/3/15)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το μάθημα είναι ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ.
Απαραίτητη προϋπόθεση η συμπλήρωση της online Δήλωσης συμμετοχής http://goo.gl/ePUU27, καθώς και η καταβολή της Ετήσιας Συνδρομής 2015 (10 €)
Υποβολή Δήλωσης συμμετοχής: ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΩΡΊΤΕΡΑ από την υλοποίηση του μαθήματος.
Χρόνος διεξαγωγής: Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015, 6-8 μμ.
Εισηγήτρια: Κατερίνα Κεράστα
Σε ποιους απευθύνεται: Αρχαρίους χρήστες Η/Υ
Όριο συμμετοχών για τη λειτουργία του τμήματος: 5 το ελάχιστο και 14 το ανώτερο άτομα
Επιθυμητή η χρήση, από όσους συμμετέχοντες διαθέτουν, του προσωπικού τους laptop.
Κόστος συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ

Βεβαίωση Παρακολούθησης στο τέλος του κύκλου μαθημάτων (μετά την 1/7/15).
Πληροφορίες: τηλ. 22610.89979 ή 89970, email: moc.liamg|rekkia#moc.liamg|rekkia


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σύντομη εισαγωγή και βασική ορολογία του διαδικτύου

Χρήση του προγράμματος πλοήγησης (browser)

 • Το menu και οι βασικές επιλογές του browser
 • Ρυθμίσεις του browser
 • Περιήγηση σε ιστότοπους
 • Ενημερώσεις - Ειδησεογραφία - Σχολιασμοί
 • Αναζητήσεις και συμπλήρωση φόρμας/αίτησης
 • Λήψη (downloading) & Μεταφόρτωση (uploading) αρχείων από το διαδίκτυο
 • Αντιγραφή περιεχομένου από το Διαδίκτυο σε ένα έγγραφο

Οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο (βασικές γνώσεις)

 • Ποιοι;
 • Ενδείξεις μόλυνσης
 • Βασικές ενέργειες πρόληψης και προστασίας στο διαδίκτυο
 • Καλές πρακτικές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License