3) ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (GMAIL) (30/3/15)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το μάθημα είναι ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ.
Απαραίτητη προϋπόθεση η συμπλήρωση της online Δήλωσης συμμετοχής http://goo.gl/ePUU27, καθώς και η καταβολή της Ετήσιας Συνδρομής 2015 (10 €)
Υποβολή Δήλωσης συμμετοχής: ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΩΡΊΤΕΡΑ από την υλοποίηση του μαθήματος.
Χρόνος διεξαγωγής: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015, 6-8 μμ.
Εισηγήτρια: Κατερίνα Κεράστα
Σε ποιους απευθύνεται: Αρχαρίους χρήστες Η/Υ
Όριο συμμετοχών για τη λειτουργία του τμήματος: 5 το ελάχιστο και 14 το ανώτερο άτομα
Επιθυμητή η χρήση, από όσους συμμετέχοντες διαθέτουν, του προσωπικού τους laptop.
Κόστος συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ

Βεβαίωση Παρακολούθησης στο τέλος του κύκλου μαθημάτων (μετά την 1/7/15).
Πληροφορίες: τηλ. 22610.89979 ή 89970, email: moc.liamg|rekkia#moc.liamg|rekkia


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

  • Webmail: Τι είναι ;

GMAIL.jpg

GMAIL

  • Gmail - χαρακτηριστικά
  • Gmail – οριζόντιο βασικό μενού επιλογών
  • Gmail – Μενού αριστερής πλαϊνής στήλης
  • Gmail – επιλογές ρυθμίσεων
  • Gmail – αποστολή μηνυμάτων / Προς – Κοινοποίηση – Κρυφή Κοινοποίηση
  • Gmail – αποστολή μηνυμάτων / Αποστολή – Αποθήκευση – Απόρριψη - Επισύναψη αρχείου
  • Gmail – αποστολή μηνυμάτων / Απάντηση - Προώθηση – Απάντηση σε όλους
  • Gmail – Επαφές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License