Γιατί η Ελλάς ζητάει δικαιοσύνη

News » Γιατί η Ελλάς ζητάει δικαιοσύνη
Posted on 13 Apr 2020 15:30

GiatiEllas.jpg


Υπάρχουν πολλά βιβλία και κείμενα που αναφέρονται στα γεγονότα, τις καταστροφές, τις εκτελέσεις, την πείνα, τις ανθρώπινες απώλειες κλπ. της κατοχής. Το βιβλίο όμως αυτό με τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο έχει μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που νομίζω το προσδιορίζουν ως ιδιαίτερης σημασίας.
— Πρώτον είναι γραμμένο, σχεδόν εν θερμώ, τέλος του 1945 και έχει εκδοθεί μέσα στο 1946. Αυτό έχει διπλή αξία.
α) Τα γεγονότα που περιγράφονται δεν είναι απλώς μνήμη, είναι πρόσφατα βιώματα και εξακολουθούν να είναι ο εφιάλτης του Ελληνικού λαού.
β) Η Ελλάδα ζει ένα νέο εφιάλτη που ονομάζεται εμφύλιος πόλεμος και όλα όσα προηγήθηκαν από την απελευθέρωση, Οκτώβριος 1944, μέχρι και την έναρξη του εμφυλίου, Μάρτιος 1946.
— Δεύτερον είναι γραμμένο από δυο ανθρώπους, τους Ν. Ι. Παπαδημητρίου (Αστυν. Διευθυντή Β΄) και Γ. Α. Μπότση (Αστυνόμο Α΄) που αφενός κανείς δεν μπορεί να τους θεωρήσει «υπόπτους» όταν μιλάνε, το 1946, για «καθάρματα όργανα του κατακτητού» και «βδελυρούς πράκτορες των Γερμανών», αφετέρου εξηγεί σε συνδυασμό με το β) παραπάνω, την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην Εθνική Αντίσταση (συλλήβδην όλων των αντιστασιακών ομάδων).
— Τρίτον στηρίζεται σε στοιχεία και κυρίως φωτογραφικό υλικό που είχε συλλέξει μια «μυστική υπηρεσία» που είχε συστήσει ο Κωνσταντίνος Γαρδίκα (1) στην Εγκληματολογική Υπηρεσία και το οποίο παρέδωσε στο Υπ. Εσωτερικών το Μάρτιο του 1945.
— Τέταρτον Αντιμετωπίζει το θέμα με πληρότητα, σε μόλις 123 σελ., όπως φαίνεται και από τα περιεχόμενα(2) που χρόνια μετά σπανίζει.


(1) Ο Κωνσταντίνος Γαρδίκας (1896–1984) ήταν Έλληνας νομικός και καθηγητής πανεπιστημίου. Ήταν ο κύριος οργανωτής των ελληνικών εγκληματολογικών υπηρεσιών.

(2) Ἀφιέρωσι
Εἰσαγωγὴ
1. Νομισματικὴ πολιτικὴ στὴν Ἑλλάδα τῶν Ἀρχῶν Κατοχῆς.
2. Ποιὰ εἴδη ἐχαρακτηρίζοντο ὑπὸ τῶν κατακτητῶν ὡς λεία πολέμου
3. Αἱ ἐπιτάξεις τῶν κατακτητῶν
4. Αἱ δεσμεύσεις τῶν εἰδῶν παραγωγῆς
5. Τὰ μόνιμα «μπλόκα» τῶν κατακτητῶν διὰ τὴν λήστευσίν του
Ἑλληνικοῦ Λαοῦ
6. Ἡ ὑπὸ τῶν κατακτητῶν ὀργανωθεῖσα Μαύρη Ἀγορὰ.
7. Ἡ πείνα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ κατὰ τὴν Κατοχὴν.
8. Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίστασις τῶν Ἑλλήνων καὶ αἳ ὠμότητες τῶν κατακτητῶν
9. Βουλγαρικαὶ ὠμότητες
10. Ἡ Ἑλλὰς ὁλοκαύτωμα τῶν ἰδανικῶν της Ἀνθρωπότητας
11 Ὑλικαὶ καταστροφαὶ
12. Θυσίαι τῆς Ἑλλάδος εἰς ἀνθρωπίνους ὑπάρξεις
13. Πῶς συνέλαβεν ὁ φωτογραφικὸς φακὸς ἕνα μέρος τῆς τραγωδίας τοῦ 'Ἑλληνικοῦ Λαοῦ τὸν καιρὸ τῆς Κατοχῆς.

ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ Ἕτοιμα πρὸς ἔκδοσιν:
1) Ἡ Ἀντικατασκοπεία τῶν Ἀρχῶν Κατοχῆς καὶ οἱ βδελυροὶ πράκτορες τῶν (ἐπὶ τὴ βάσει Γερμανικῶν ντοκουμέντων).
2) Ἡ Ἀστυνομία μας τὸν καιρὸ τῆς Κατοχῆς.

~Δαμιανός Μωραΐτης

Θα το βρείτε στη Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς (και σε μορφή PDF) εδώ

Σου άρεσε το άρθρο; Βαθμολόγησέ το!

αξιολόγηση: 0+x

Latest Blog:

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License