Νέα Βιβλία | Α. Ανδρειωμένου : Το Κεραμεικό Εργαστήριο της Ακραιφίας

News » Νέα Βιβλία | Α. Ανδρειωμένου : Το Κεραμεικό Εργαστήριο της Ακραιφίας
Posted on 10 Jan 2019 11:00


Από τον Πρόλογο του βιβλίου

Από τους εξακόσιους εξήντα τάφους των ανασκαφικών περιόδων 1974-1977, οι είκοσι οκτώ περιλάμβαναν μεταξύ των κτερισμάτων τους βοιωτικές κύλικες μετά πτηνών ή αγγεία άλλων σχημάτων (κάνθαροι, αμφορίσκοι κ.ά.) της ίδιας όμως πάντοτε κατηγορίας. Η μελέτη των αγγείων αυτών και η ενδελεχής ανάλυση των μορφολογικών και διακοσμητικών τους δεδομένων, αλλά και η σύγκρισή τους προς τα ομογενή αγγεία των εργαστηρίων Θηβών (Πυρίου) και Μυκαλησσού (Ριτσώνας) αποτέλεσαν τo περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής της υπογραφομένης (βλ. Πρόλογο 1980).

andreiomenou.jpg

Μεταξύ των χιλίων τετρακοσίων πενήντα περίπου τάφων των ανασκαφικών περιόδων 1981-1993 συγκαταλέγονται άλλοι εξήντα τέσσερις τάφοι οι οποίοι και αυτοί περιείχαν αγγεία της κατηγορίας των βοιωτικών κυλίκων μετά πτηνών. Προκειμένου να ολοκληρώσομε την εικόνα που μας παρέχει το ειδικό αυτό εργαστήριο κεραμεικής της Ακραιφίας, κρίναμε σκόπιμο να παρουσιάσομε σε παράρτημα και τους αριθμητικώς υπερδιπλάσιους αυτούς τάφους, ενσωματώνοντάς τους στο πρωταρχικό σώμα της διδακτορικής διατριβής και σε συνεχή αρίθμηση με τους είκοσι οκτώ της τάφους, δίδοντάς τους τους αριθμούς 29-92.

Όλα τα ευρήματα των ανασκαφών μας της Ακραιφίας, τα οποία υπερβαίνουν τον αριθμό των είκοσι πέντε χιλιάδων, φυλάσσονται στο Μουσείο Θηβών, στου οποίου τα ευρετήρια έχουν καταγραφεί.

Οι ανασκαφές μας του έτους 1974 διεξήχθησαν δαπάναις του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και όλων των επόμενων ετών δαπάναις του Υπουργείου Πολιτισμού. Κατά τα έτη 1989-1992 μέρος των δαπανών ανέλαβε η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαιτέρως τον Γενικό Γραμματέα της, ακαδημαϊκό κ. Βασίλειο Πετράκο, ευχαριστώ θερμώς.

Κατά καιρούς έλαβαν μέρος στις ανασκαφές αρκετές Επιστημονικές Βοηθοί, πρώτη από τις οποίες η κ. Αδριανή Φερεντίνου, η οποία παρίστατο στον χώρο καθημερινώς και καθ' όλη την ανασκαφική περίοδο του έτους 1974, τηρούσε συστηματικώς το ημερολόγιο και φωτογράφιζε και σχεδίαζε τους τάφους. Πολύτιμος συμπαραστάτης της, ο εξαίρετος αρχιτεχνίτης των ανασκαφών κ. Δημήτριος Φουντουζής. Αμφοτέρους ευχαριστώ θερμώς. Η συνέχιση του μεθοδικού αυτού τρόπου διεξαγωγής της ανασκαφής και κατά τα επόμενα τρία χρόνια κατέστη δυνατή μόνον χάρη στον ενθουσιασμό και την ολοκληρωτική αφοσίωση στο έργο τούτο της Επιμελήτριας των Αρχαιοτήτων κ. Μυρτώς Σταυροπούλου, την οποία και εντεύθεν θερμότατα ευχαριστώ. Με ενθουσιασμό και γνώση εργάσθηκαν στην ανασκαφή κατά μεν το θέρος του 1981 ο τότε Επιμελητής Αρχαιοτήτων και αργότερα Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θηβών κ. Βασίλειος Αραβαντινός, κατά δε το θέρος του 1985 η τότε Επιμελήτρια Αρχαιοτήτων και αργότερα Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων κ. Βιβή Βασιλοπούλου. Αμφοτέρους ευχαριστώ θερμώς. Ευχαριστώ ακόμη τον Επιστημονικό Βοηθό και ζωγράφο κ. Κώστα Σαρρή, ο οποίος επέβλεπε την ανασκαφή το θέρος του 1987 και αποτύπωσε κατά ζωγραφικό τρόπο τους αποκαλυφθέντες σε εκείνο το
σημείο σημαντικότατους μεσογεωμετρικούς τάφους, καθώς και τους αείμνηστους Ιωάννη Κουλιεράκη, αρχιφύλακα του Μουσείου Θηβών, και Αθανάσιο Πολίτη, φύλακα Πτώου - Νεκροπόλεως Ακραιφίας, για την επί πολλά έτη συμβολή τους στην επιτυχή διεξαγωγή των ανασκαφών και την ασφαλή φύλαξη των εισερχόμενων νέων ευρημάτων. Θα ήθελα να εξάρω το ήθος όλων ανεξαιρέτως των ιδιοκτητών των αγροτεμαχίων, στα οποία διαδοχικώς και επί μία δεκαπενταετία διεξαγάγαμε ανασκαφές και να τονίσω την άδολη χαρά που εκδήλωναν στις περιπτώσεις που το πατρογονικό τους κτήμα προσέφερε στο έθνος σπουδαία ευρήματα. Συγκινητική ήταν και η συμπαράσταση των τοπικών αρχών και όλων των κατοίκων του Ακραιφνίου. Σε όλους εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη.

Τα μεγάλα τοπογραφικά διαγράμματα της ανασκαφής των ετών 1988-1989 (ΓΗΠ[εδον]) και 1990-1992 (ΚΟΑ/[αγροτεμάχια Κόλλια και Τριανταφύλλου]) εκπόνησε η εξαιρετική σχεδιάστρια της Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θηβών κ. Μαίρη Βασιλείου, η οποία σχεδίασε και τα χάλκινα κοσμήματα, αλλά και τα μεγαλύτερα αντικείμενα από χαλκό (ασπίδα των αρχών του 6ου αι. π.Χ., κάτοπτρα με λαβή, ελασμάτινες επενδύσεις κιβωτιδίων κατά την έκκρουστη τεχνική κ.ά.) και από σίδηρο. Σχεδίασε επίσης τα λίγα, πολύ ενδιαφέροντα, κοσμήματα από άργυρο, όπως τα δύο του τάφου 53 (ΚΟΑ/81, του 560 π.Χ.) και τα οκτώ κοσμήματα του ύστερου αρχαϊκού τάφου 27 (ΜΑΚ/41).Τα αγγεία και τα ειδώλια απέδωσε σχεδιαστικώς ο πεπειραμένος σχεδιαστής κ. Σπύρος Μπατσούλης. Αμφοτέρους ευχαριστώ θερμώς. Τα περισσότερα από τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής συντηρήθηκαν στο εργαστήριο του Μουσείου Θηβών από τους έμπειρους συντηρητές κυρίους Ευάγγελο Κρίμτσιαλη, Θεοδώρα Κρίμτσιαλη και Παναγιώτη Βαλμά. Για την αφοσίωσή τους στο έργο τούς ευχαριστώ θερμώς. Η φωτογράφηση των ευρημάτων έγινε από την υπογραφομένη, η εκτύπωση από τον εξαίρετο φωτογράφο κ. Γιάννη Πατρικιάνο, τον οποίο ευχαριστώ για την πολύ προσεγμένη του εργασία. Οι φωτογραφίες της επιτύμβιας στήλης του Μνασιθείου (πίν. 1 και 2) έγιναν από τον φωτογράφο κ. Γεράσιμο Σκιαδαρέση, δαπάναις της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα, με την ευγενική πρωτοβουλία του τότε διευθυντή της καθηγητή κ. Pierre Ducrey· αμφοτέρους ευχαριστώ θερμώς.
Για τις εξαιρετικές συνθήκες εργασίας στη βιβλιοθήκη του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και τις πολλαπλές διευκολύνσεις, ευχαριστώ θερμώς τους καθηγητές κυρίους Kl.Fittschen και W.D. Niemeier, διαδοχικούς Διευθυντές του Ινστιτούτου.
Για την έκδοση της παρούσας μονογραφίας ευχαριστώ θερμώς τον τότε Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Λάζαρο Κολώνα, ο οποίος ενέκρινε τη μεταγλώττιση της διδακτορικής μου διατριβής από την καθαρεύουσα στη δημοτική, την κ. Μαρία Ψαρρού, η οποία την πραγματοποίησε λίαν επιτυχώς και την κ. Βίκυ Κρεββατά, η οποία επιμελήθηκε τα πρώτα δοκίμια. Ολως ιδιαιτέρως ευχαριστώ την κ. Ρούλα Γιαννουλάκη, η οποία είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια της παρούσας εκδόσεως, για τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή της στην εκτέλεση του έργου και για την εξαιρετική, τακτική συνεργασία μας. Ευχαριστώ επίσης την καθηγήτρια κ. Deborah Brown-Kazazis, η οποία μετέφρασε την περίληψη του έργου αυτού στην αγγλική γλώσσα.
Τις πεπειραμένες επιμελήτριες εκδόσεων κυρίες Ελένη Μπεχράκη και Νατάσα Παπαδοπούλου ευχαριστώ θερμώς για τον εξαιρετικό και ταχύτατο τρόπο επεξεργασίας του κειμένου και τη μεταξύ μας άριστη συνεργασία.
Ιδιαιτέρως ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, και μάλιστα την τότε Πρόεδρό του κ. Μάρθα Σημαντώνη καθώς και την τότε Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής Εκδόσεων κ. Ευαγγελία Μπουρνιά-Σημαντώνη, που εξεφράσθησαν ευμενέστατα για την υποβληθείσα μονογραφία και ενέκριναν τη νέα αίτησή μου για την επαυξημένη έκδοσή της. Επίσης την νυν Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου κ. Ασπασία Λούβη-Κίζη για την υποστήριξή της για την ολοκλήρωση της εκδόσεως. Την κινητήρια δύναμη του όλου εγχειρήματος, προϊσταμένη της Διευθύνσεως Εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων κ. Ελένη Κώτσου, ευχαριστώ ολοψύχως για τη συνεχή συμπαράστασή της στην προετοιμασία και τον συντονισμό του όλου έργου.

Α.Κ.Α.

O πίνακας περιεχομένων της έκδοσης:

andreiomenou_contents_p1.jpgandreiomenou_contents_p2.jpgandreiomenou_contents_p3.jpg

Σου άρεσε το άρθρο; Βαθμολόγησέ το!

αξιολόγηση: 0+x

Latest Blog:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ posted on 30 May 2023 10:11

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ (read more…)

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License