Σεμινάριο "Λογο­τε­χνία και εκπαί­δευση. Προ­τά­σεις ενί­σχυ­σης της φιλα­να­γνω­σίας των μαθη­τών της Β/βάθμιας Εκπαί­δευ­σης"

News » Σεμινάριο "Λογο­τε­χνία και εκπαί­δευση. Προ­τά­σεις ενί­σχυ­σης της φιλα­να­γνω­σίας των μαθη­τών της Β/βάθμιας Εκπαί­δευ­σης"
Posted on 31 Mar 2016 11:09

Η Δημό­σια Κεντρική Βιβλιο­θήκη Λιβα­δειάς και η Δ/νση Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης του Ν. Βοιω­τίας διορ­γα­νώ­νουν βιωματικό σεμινάριο με θέμα “Λογο­τε­χνία και εκπαί­δευση. Προ­τά­σεις ενί­σχυ­σης της φιλα­να­γνω­σίας των μαθη­τών της Β/βάθμιας Εκπαί­δευ­σης”, που απευ­θύ­νε­ται σε φιλο­λό­γους εκπαι­δευ­τι­κούς.

Δια­βά­ζουν λογο­τε­χνία τα παι­διά του Γυμνα­σίου και του Λυκείου σήμερα; Ποια είναι η σχέση τους με την ποί­ηση; Θα έπαιρ­ναν μέρος σε μια φιλο­σο­φική συζή­τηση; Υπάρ­χουν σημεία επα­φής των κόμικς με τη λογο­τε­χνία έτσι όπως διδά­σκε­ται στο σχο­λείο;

Προ­τά­σεις ανά­γνω­σης που προσ­δο­κούν να γεφυ­ρώ­σουν το χάσμα ανά­μεσα στα δια­βά­σματα των μαθη­τών και στα λογο­τε­χνικά μαθή­ματα του σχο­λείου.

Το σεμινάριο, που οργανώνεται με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου (2 Απριλίου) και στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προώθηση της φιλαναγνωσίας στη Β/θμια Εκπ/ση, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8/4/2016,και ώρα 11:30-14:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης (Κάδμου 7 & Δαιδάλου), με κεντρική εισηγήτρια την ειδική σε θέματα προώθησης της φιλαναγνωσίας κ. Ειρήνη Βοκοτοπούλου.

Μετά την κεντρική εισήγηση θα ακολουθήσουν βιωματικά εργαστήρια με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

afisaW_vokotopoulou2016.jpg

Λίγα λόγια για την Ειρήνη Βοκοτοπούλου

H Ειρήνη Βοκοτοπούλου είναι κοινωνιολόγος και εργάζεται από το 1988 για την προώθηση της ανάγνωσης στις παιδικές ηλικίες. Έχει συνεργαστεί για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων με το Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου καθώς και με δημόσιες ή δημοτικές βιβλιοθήκες και σχολεία. Από το 1995 συνεργάζεται με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, οργανώνοντας τις αναγνωστικές της καμπάνιας και το 2009 συμμετέχοντας στην ομάδα σχεδιασμού του καινούριου της παιδικού τμήματος. Τα τελευταία χρόνια δουλεύει σε σχολικές βιβλιοθήκες, συμμετέχει στην ομάδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων ανάγνωσης και διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συνεργάζεται με τη «Future Library» για την ανάπτυξη των βιβλιοθηκών. Αυτό που την ενδιαφέρει κυρίως στη δουλειά της με τα παιδιά είναι μέσα στο δάσος των βιβλίων να μαζεύει μαζί τους τα βιβλία-χαλικάκια για να φτιάχνουν κάθε φορά ένα καινούργιο αναγνωστικό μονοπάτι.
Είναι υπεύ­θυνη της ιστο­σε­λί­δας Bookbook.gr

Σου άρεσε το άρθρο; Βαθμολόγησέ το!

αξιολόγηση: 0+x

Latest Blog:

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License