Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΥΣΛΕΞΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (21/10/15)

News » Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΥΣΛΕΞΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (21/10/15)
Posted on 16 Oct 2015 06:51

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς διοργανώνει εκδήλωση, στην οποία οι κκ. Τερέζα Μικέλη, MA. TEFL, M.ED (Dyslexia) και Kων/να–Ουρανία Μικέλη-Καλλιακμάνη (Ψυχολόγος ΑΠΘ-Ειδίκευση στην Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία/Δυσλεξία, Ειδίκευση στη Θετική Ψυχολογία) θα αναπτύξουν το θέμα "Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΥΣΛΕΞΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ" και θα συζητήσουν με γονείς και εκπαιδευτικούς για τους καλύτερους τρόπους προσέγγισής του.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι δυσλεξικοί μαθητές αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην εκμάθηση της Αγγλικής λόγω των ιδιαιτεροτήτων της γλώσσας η οποία θεωρείται μια ‘‘δυσλεξική γλώσσα’’.
Σκοπός της ομιλίας είναι να παρουσιάσει στο ακροατήριο τρόπους με τους οποίους οι γονείς καθώς και οι καθηγητές Αγγλικών θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά να ξεπεράσουν τα τυχόν προβλήματα που πιθανόν αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν.

Συνεπώς θα γίνει μια πολύ σύντομη αναφορά στον ορισμό της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας/δυσλεξίας έτσι ώστε να γίνεται καλύτερα αντιληπτή η φύση της δυσλεξίας καθώς επίσης και στον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου ενός δυσλεξικού παιδιού.

Θα αναλυθεί η πολυαισθητηριακή μέθοδος τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και θα αναπτυχθούν προσεγγίσεις που βοηθούν την ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας, που αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα πρέπει κάποιος να στηριχθεί για να μάθει να διαβάζει και να γράφει ορθογραφημένα.
Επιπλέον, θα προταθούν προτάσεις για την ανάπτυξη του λεξιλογίου, της καλύτερης κατανόησης της γραμματικής, του γραπτού και του προφορικού λόγου και της παραγωγής γραπτού λόγου.

Τέλος, θα δοθούν “συμβουλές” σχετικά με την ανάπτυξη της θετικότητας η οποία αποτελεί μια σημαντικότατη προϋπόθεση για να μπορέσει ο δυσλεξικός μαθητής να ξεπεράσει τις δυσκολίες του και να επιτύχει τους στόχους.

Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 7 μμ.
Στο Media Lab της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς (Κάδμου 7 & Δαιδάλου, Λιβαδειά).
Είσοδος ελεύθερη.

afissa_%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%93%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%95%20%CE%94%CE%A5%CE%A3%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A3%20%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A4%CE%95%CE%A3.jpg

Σου άρεσε το άρθρο; Βαθμολόγησέ το!

rating: 0+x

Latest Blog:

ΠΡΟΣ - ΦΥΓΕΣ στην ΠΟΙΗΣΗ (29/3/17) posted on 27 Mar 2017 12:10


Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας, Ο Δήμος Λεβαδέων, ο Σύλλογος Ελικωνίων, το 1ο Λύκειο Λιβαδειάς και το Δίκτυο Αλληλεγγύης Λιβαδειάς για τους πρόσφυγες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης (21 Μαρτίου) διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο: (read more…)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License