Πώς στέλνω μεγάλου μεγέθους αρχείο;

Πώς στέλνω μεγάλου μεγέθους αρχείο;

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License