...ψάχνω τρόπο να φτιάξω δίκτυο του ΑΒΕΚΤ ακτίνας 3 χιλιομέτρων χωρίς να ξοδέψω τον ετήσιο προϋπολογισμό της βιβλοθήκης...

Η τέταρτη γενιά υπολογιστών (1975-85) έφερε και τα πρώτα δίκτυα (Forouzan, Mosharrat 2008). Έχουμε 2011, κι ακόμα ψάχνω τρόπο να φτιάξω δίκτυο του ΑΒΕΚΤ ακτίνας 3 χιλιομέτρων χωρίς να ξοδέψω τον ετήσιο προϋπολογισμό της βιβλοθήκης…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License