...κάποιο εύχρηστο προγραμματάκι που να μπορούσα να καταχωρήσω τα βιβλία μου έτσι ώστε να μπορώ να τα βρίσκω εύκολα

Εχω μία τεράστια βιβλιοθήκη (τη δική μου) που αδυνατώ να την ελέγξω πια. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν μπορείς να μου προτείνεις κάποιο εύχρηστο προγραμματάκι που να μπορούσα να καταχωρήσω τα βιβλία μου έτσι ώστε να μπορώ να τα βρίσκω εύκολα. Στην ουσία ένα ταξινομητικό πρόγραμμα νομίζω πως χρειάζεται.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License