Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (16, 23, 30/6/14)

Α. Αγορά Εργασίας - Αναζήτηση (16/6/14)

Εργαστήρια

ΑΣΚΗΣΗ 1

Σημειώστε, όπου είναι δυνατόν, τις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ σας, τα κριτήριά σας για την εργασία που αναζητάτε (Διαφάνεια Στρατηγική Καριέρας : Αποφάσεις)

  • Ελλάδα / Εξωτερικό / Περιοχή
  • Πλήρους / Μερικής απασχόλησης
  • Προσωρινή / Μόνιμη
  • Μικρή / Μεγάλη εταιρεία
  • Αντικείμενο
  • Χρήματα / Ικανοποίηση
  • Ώρες εργασίας
  • Εξέλιξη

ΑΣΚΗΣΗ 2

Βρείτε 5 τουλάχιστον θέσεις εργασίας βάσει των κριτήριων σας στους παρακάτω ιστοτόπους

Videos


Β. Εργαλεία Αναζήτησης Εργασίας (23/6/14)

προσεχώς

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License