ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: Πρόσβαση σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές ΒΔ του HEAL-Link

Πρόσβαση σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων του HEAL-Link τώρα στη διάθεση των χρηστών της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς μέσω της Υπηρεσίας Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link!

logo-heal-link.jpg

Η Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link αναπτύχθηκε για να εξυπηρετήσει Βιβλιοθήκες και Χρήστες Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων που δεν αποτελούν μέλη του ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - HEAL-Link), ικανοποιώντας τις ανάγκες τους για απόκτηση του πλήρους κειμένου των επιστημονικών άρθρων που θεωρούν απαραίτητα για τη διεξαγωγή της ερευνητικής τους δραστηριότητας, τις προσωπικές εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες τους. Η «Υπηρεσία» εντοπίζει και αποστέλλει το υλικό ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους, μέσω ενός Λογισμικού Διαδανεισμού και Ασφαλούς Αποστολής Εγγράφων που διασφαλίζει τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) που το διέπουν (όπως προβλέπεται στις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τους εκδότες/παρόχους του υλικού).

Ο Τελικός Χρήστης (χρήστης/μέλος/προσωπικό της Βιβλιοθήκης) της Υπηρεσίας

  • εντοπίζει το άρθρο που τον ενδιαφέρει στον ιστότοπο του HEAL-Link (http://www.heal-link.gr/journals/).
  • δημιουργεί ατομικό λογαριασμό στο «NILDE» http://nilde.heal-link.gr/index.php και συνδέεται με το λογαριασμό της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς (όταν του ζητηθεί από το σύστημα κατά την διαδικασία της εγγραφής του).
  • Όταν ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του, συνδέεται στο σύστημα, εισάγει τα βιβλιογραφικά στοιχεία του άρθρου στη φόρμα αιτήματος και υποβάλλει το αίτημά του στη «Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς» και εκείνη τα προωθεί στην «Υπηρεσία».

Έτσι, λοιπόν, η Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς αφού υποβάλλει στην Υπηρεσία αίτημα απόκτησης επιστημονικού άρθρου για λογαριασμό του χρήστη, παραλαμβάνει αντίγραφο του επιστημονικού άρθρου, το εκτυπώνει και το παραδίδει στον τελικό ενδιαφερόμενο χρήστη. Το ψηφιακό αντίγραφο διαγράφεται αυτομάτως από το σύστημα.

Βρείτε, λοιπόν, το άρθρο που σας ενδιαφέρει εδώ http://www.heal-link.gr/journals/, και
στείλτε το αίτημά σας στη Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς εδώ http://nilde.heal-link.gr/index.php!//

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. 2261089979 & moc.liamg|aidavilbil#moc.liamg|aidavilbil (κ. Κεράστα)

Περισσότερα για την Υπηρεσία δείτε εδώ:

H Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link αναπτύχθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ψηφιακής Σύγκλισης (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License