ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
EN.jpg

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ


Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1954 ως Δημοτική, μερίμνη του τότε Δημάρχου Λεβαδέων Λουκά Νίκαινα και του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Γεωρ. Γιανακοπούλου.

Την 1η Φεβρουαρίου 1956 έγινε Δημόσια, με πρωτοβουλία του Επιθεωρητού Βιβλιοθηκών Κωνσταντίνου Σολδάτου. Έκτοτε υπάγεται και επιχορηγείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός από ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο όλες οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες υπάγονταν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών).

Στις 13 Αυγούστου 1980 διευρύνθηκε και έγινε Κεντρική, εντάσσοντας στη δύναμή της Κινητή Μονάδα, δηλαδή Βιβλιοαυτοκίνητο που της παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Προεδρίας το 1981.

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της πόλης μας ως τις αρχές του 1980 στεγαζόταν στο οίκημα της Βασιλικής Ανδ. Καζάζη στην Πλατεία Αθ. Διάκου, απέναντι από το Μητροπολιτικό Ναό. Το 1980 μεταφέρθηκε στο τότε νεόκτιστο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λεβαδέων. Τέλος, τον Ιούνιο του 2003 μεταστεγάστηκε σε τριώροφο κτίριο, ιδιοκτησίας Ν. Καλογρηά, σε κεντρικό σημείο της πόλης, στην περιοχή παλιού κινηματογράφου "Έρκυνα", Κάδμου 7 & Δαιδάλου.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Βιβλιοθήκη είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Αρχείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με το Ν. /2003 η Βιβλιοθήκη διοικείται από τον Διευθυντή και πενταμελές Εφορευτικό Συμβούλιο.

Διευθυντής της Βιβλιοθήκης είναι ο κ. Λεωνίδας Διαμαντής.

Με την απόφαση 11248/ΙΖ/2013 του Υπουργού ΠΑΙΠΘΑ συγκροτήθηκε νέο 5/μελές Εφορευτικό Συμβούλιο (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΥΟΔΔ - Αρ. Φύλλου 48/2013).

Η σύνθεση του νέου Εφορευτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αιδεσιμότατος Δημήτριος Ταγκαλέγκας του Νικολάου, με αναπληρωματικό μέλος τη Βασιλική Νιαβή του Αθανασίου, Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννα Αισώπου του Λουκά, Αρθρογράφος-Εκπρόσωπος Παραγωγικών Τάξεων, με αναπληρωματικό μέλος την Κλειώ Πεθαίνου, Επιμελήτρια Κειμένων

ΜΕΛΗ
Αικατερίνη Δημόκα του Αντωνίου, Φιλόλογος, με με αναπληρωματικό μέλος την Αντιγόνη Γεωργιάδου-Κουτσοπούλου, Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό
Γεώργιος Τζάθας του Αναστασίου, Φιλόλογος, με αναπληρωματικό μέλος την Παγώνα Κουτούλα, Κοινωνιολόγο, Διευθύντρια Γυμνασίου
Νικόλαος Φορτάτος του Χρήστου, Θεολόγος, με αναπληρωματικό μέλος την Παναγιώτα Μπακάλη του Θωμά, Οικονομολόγο.

Γραμματέας: Αικατερίνη Κεράστα, υπάλληλος της Βιβλιοθήκης

αξιολόγηση: 0+x
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License