Σύντομη ιστορική αναδρομή

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1954 ως Δημοτική, μερίμνη του τότε Δημάρχου Λεβαδέων Λουκά Νίκαινα και του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Γεωρ. Γιανακοπούλου.

Στις 6 Ιουλίου του 1955 υπήχθη στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εθνικής παιδείας (ΦΕΚ 184/Β/13-10-1955), και την 1η Φεβρουαρίου 1956 έγινε Δημόσια, με πρωτοβουλία του Επιθεωρητού Βιβλιοθηκών Κωνσταντίνου Σολδάτου. Έκτοτε υπάγεται και επιχορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός από ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο όλες οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες υπάγονταν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών).

Στις 13 Αυγούστου 1980 διευρύνθηκε σε Κεντρική , με την αριθ. απόφ. Β/404/47970/ΦΕΚ 796/Β/22-8-1980, εντάσσοντας στη δύναμή της Κινητή Μονάδα, δηλαδή Βιβλιοαυτοκίνητο που της παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Προεδρίας το 1981.

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της πόλης μας ως τις αρχές του 1980 στεγαζόταν στο οίκημα της Βασιλικής Ανδ. Καζάζη στην Πλατεία Αθ. Διάκου, απέναντι από το Μητροπολιτικό Ναό. Το 1980 μεταφέρθηκε στο τότε νεόκτιστο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λεβαδέων. Τέλος, τον Ιούνιο του 2003 μεταστεγάστηκε σε τριώροφο κτίριο, ιδιοκτησίας Ν. Καλογρηά, σε κεντρικό σημείο της πόλης, στην περιοχή του παλιού κινηματογράφου "Έρκυνα", Κάδμου 7 & Δαιδάλου.

Από το 2012 είναι δραστήριο μέλος του Future Library, υλοποιώντας διάφορα προγράμματα, και μεταξύ αυτών ανελλιπώς την Καλοκαιρινή Εκστρατεία. Στο ίδιο πλαίσιο, το 2013 ανακαινίστηκε και απέκτησε MEDIA Lab. Έχει καταλογογραφήσει το μεγαλύτερο μέρος των συλλογών της, και διαθέτει ψηφιακή συλλογή, η οποία συγκαταλέγεται σε αποθετήρια του ΕΚΤ και στη Europeana.

Το εύρος των δραστηριοτήτων και η πληθώρα των εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς είναι εξαιρετικά ευρύ και πολυποίκιλο, έχοντας αποδέκτες όλο το ηλικιακό φάσμα και το γνωσιακό επίπεδο και ενδιαφέρον των πολιτών. Φιλοδοξία της είναι η συμβολή της στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου, διαθέτοντας τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που της προσδίδουν την ώθηση και βούληση για να το πετύχει: υλικο-πνευματικό πλούτο, θέληση, γνώση, εμπειρία, ΟΡΑΜΑΤΑ!

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License