Χρήση e-reader / Ebooks
ereader.png

Από τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013, τα μέλη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς μπορούν πλέον να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν ιδία αντίληψη τη σύγχρονη εκδοχή της ανάγνωσης, την ψηφιακή!

Οι αναγνώστες της βιβλιοθήκης έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν, να επεξεργαστούν, να κάνουν χρήση της ειδικής συσκευής ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων: τον ηλεκτρονικό αναγνώστη ή e-reader (προσφορά του συλλόγου ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ στη Βιβλιοθήκη).

Η χρήση του, αρχικά, γίνεται μόνο εντός της βιβλιοθήκης, και ο χρόνος χρήσης του είναι περιορισμένος στη μία ώρα, μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναμονή χρήσης της συσκευής και από άλλους αναγνώστες.

Όσα μέλη, λοιπόν, της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς ενδιαφέρονται για την ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων με την πλέον κατάλληλη συσκευή για e-books, δεν έχουν παρά να το ζητήσουν!

Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης, πρωινές ώρες (κ. Κεράστα).

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License