ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 1

κλικ στην εικόνα για μετάβαση στην ψηφιακή μας συλλογή

Η ψηφιακή συλλογή της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών».

Κύρια κριτήρια επιλογής για την ψηφιοποίηση των φυσικών τεκμηρίων ήταν η μοναδικότητα, η σπανιότητα, η ιδιαίτερη εκπαιδευτική, ερευνητική και πληροφοριακή χρησιμότητα και ζήτηση και βεβαίως η τοπικού ενδιαφέροντος εκδοτική παραγωγή, αφού λήφθηκε υπόψη το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η ψηφιακή συλλογή της Βιβλιοθήκης διατίθεται

1. σε server του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης μετά το Πλαίσιο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς και του ΕΚΤ, στη διεύθυνση http://eopac-liblivadia.abekt.gr/, μέσα από την "ΑΒΕΚΤ / e-OPAC", εφαρμογή διαχείρισης & διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου που διαθέτει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.


2. σε server του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης μετά το Πλαίσιο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς και του ΕΚΤ, στη διεύθυνση http://ebooks.liblivadia.gr/, στο αποθετήριο "Ψηφιακή Βιβλιοθήκη" του ΕΚΤ3. σε server του ΥΠΔΒΜΘ στη διεύθυνση http://diglib.ypepth.gr/awweb/guest.jsp (σε format pdf), όπου μπορούν οι χρήστες να αναζητήσουν και ανακτήσουν πληροφορίες από το ψηφιακό υλικό όλων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών4. Τέλος, η ψηφιακή συλλογή της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς διατίθεται πλέον και στη Europeana, με τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας (προσωρινά εθνικός συσσωρευτής της Europeana που δίνει ελληνικό περιεχόμενο στην Europeana σε συνεργασία με 13 ακόμη αποθετήρια).


5) Επίσης, μπορεί να γίνει αναζήτηση της ψηφιακής συλλογής της Βιβλιοθήκης μας και μέσα από τη Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών http://openarchives.gr


Φυσικά, επόμενο και διαρκές μέλημα είναι ο εμπλουτισμός της ψηφιακής συλλογής!

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 2

Στον ιστότοπο http://issuu.com/liblivadia, διατίθενται περισσότερα ψηφιακά τεκμήρια!
Αξίζουν πολλά κλικ!

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License