2013: Ομάδες Ανάγνωσης/Ψυχολογίας - Βιβλιοθεραπεία
booktherapy%5B1%5D.png

Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς, το 2012 ξεκίνησε πειραματικά εναλλακτική Ομάδα Ανάγνωσης με συντονίστρια επαγγελματία ψυχολόγο, την κ. Βούλα Μάμαλη, στοχεύοντας σε άλλου είδους προσέγγιση της λογοτεχνίας.

Είναι εκπληκτικό, το πως με την ανάγνωση επιλεγμένων κειμένων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, η λογοτεχνία μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά, υποστηρικτικά και να αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για βιβλιοθεραπεία!

Κάθε μήνα οι συμμετέχοντες, ορμώμενοι από ποικίλης μορφής λογοτεχνικά κείμενα, προσέγγιζαν βιωματικά, συζητούσαν εμβριθώς για ένα θέμα υπό το συντονισμό της έμπειρης επιστήμονα.

Και το 2013-2014, θεωρώντας ως επιτυχές το προηγούμενο δοκιμαστικό εγχείρημα, η Βιβλιοθήκη

  • θα συνεχίσει τη λειτουργία της συγκεκριμένης Ομάδας Ψυχολογίας, και
  • θα επεκτείνει την υπηρεσία σε συνεργασία με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων ΔΔΕ Βοιωτίας, με δημιουργία Ομάδων Ανάγνωσης για εφήβους, μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες: κ. Λεωνίδα Διαμαντή, τηλ. 2261089977.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License